Προϊόντα

DoctorsNet
DoctorsNet On The Web
e-Φάρμακα e-Φάρμακα

 

Υπηρεσίες

Προσφέρεται η δυνατότητα, να γίνουν οποιεσδήποτε τροποποιήσεις ή προσαρμογές στις ιδιαίτερες ανάγκες σας που ενδεχομένως υπάρχουν ή μπορεί να προκύψουν στο μέλλον με πολύ μικρό κόστος.

Προσφέρεται η δυνατότητα ανάπτυξης νέων εφαρμογών που να καλύπτουν τις ιδιαίτερες ανάγκες σας.