Υποστήριξη

Το Τμήμα Υποστήριξης, με την απαιτούμενη υπευθυνότητα καταφέρνει να ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά στις ανάγκες των πελατών.

Παρέχεται η υποστήριξη των προγραμμάτων μας μέσω Ιδεατών Δικτύων (VPN) καθώς και οι τελευταίες ενημερώσεις των εφαρμογών μέσω Internet (Web Upgrades).